Sort:  

Tak :) Oby epidemia szerzyła się szerokim kołem ;)