Sort:  

haha,,
Alhamdulillah jroh2 that. Hana taoh peugah le pak. That meuputa ule teuh bak steemit. Delegasi pih 2019 baro jibi lom.
Man lage haba nyan sit, lon peu ek bek hi akun mate. Haha

oeh lagenyan abunyoh, kakeuh lah,
lon pike hana neuturi hay, wkwkwkwk
kakeuh selamat beraktifitas mantong @abudar

Haha,,Teuroming Geunaseh pak.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11