Retro Gaming [NES] - Contra

in dtube •  4 months ago 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations, this post was rewarded with a SteemGC Upvote!

SGC_Logo_Font_style_2.png

Want to meet fellow Steemit gamers and earn upvotes yourself? Join the SteemGC Discord channel!

Miałem tę grę na Commodore 64, ale tam się nazywała "Gryzor".

W porównaniu z wersją z NES-a/Pegasusa, pod względem grafiki i grywalności to była bieda.

Sprawdziłem teraz na Youtube, śmiesznie ten Gryzor wygląda.