You are viewing a single comment's thread from:

RE: Retro Gaming [NES] - Contra

in #dtube2 years ago

Miałem tę grę na Commodore 64, ale tam się nazywała "Gryzor".

W porównaniu z wersją z NES-a/Pegasusa, pod względem grafiki i grywalności to była bieda.

Sort:  

Sprawdziłem teraz na Youtube, śmiesznie ten Gryzor wygląda.