I LEAVE IT ALL ! - Why DTube is the best platform on internet ?

in #dtube4 years ago


Short story about leaving my career on broken platform, and beggining everything from the start on Steemit DTube, best new platform on the internet !


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

I spend too much tone there, thank You for support

no i dobrze, twórz i publikuj bez stresu, ja życzę powodzenia i zostawiam upvote

Dzięki wielkie za wsparcie

Jakim cudem zdobyłeś takie wyniki po za uploadem filmów ? Jestem niestety słabo poinformowany póki co

akurat ja dokonałem lokaty pieniężnej, miałem trochę wolnych pieniędzy które włożyłem w steem power, nie jest to jakaś wielka kwota i siła konta, raczej symbolicznie. Nie jestem twórcą kreatywnym, więc raczej u mnie nie ma co liczyć na blogi, vlogi i tego typu rzeczy. Raczej jestem obserwatorem. Ale nie mówię "nigdy".
Ale tobie polecam publikowanie materiałów, systematycznie i wytrwale.
Jeżeli chcesz lepiej poznać platformę zajrzyj tutaj https://steemit.com/polish/@noisy2/rrqaqo6l
w szególności dobrze jest zaposnaćsię z tymi linkami pod filmem.
powodzenia w dzialalności na steemit, dtube, dilive, na czym chcesz!

Reestemowałem Twój film dzięki czemu wyświetli się on moim subskrybentom w panelu.

Dzięki wielkie za pomoc, dałem suba

Congratulations @vapeshady! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28795.88
ETH 1745.31
USDT 1.00
SBD 2.52