#15| Meksyk #4 - Ruiny Majów🏛️ problemy na trasie i SKOK Z 10 METRÓW 🌊

in dtube •  2 months ago  (edited)


#15| Mexico #4 - Mayan ruins 🏛️ problems on the road and 10m JUMP 🌊

Cześć!
Czwarta część przygód z Meksyku przed wami. Tym razem 5h oczekiwania na stopa, pomoc lokalnych ludzi, smaczne pomidory za które płaci Wojtek, a do tego ruiny Majów, piękne jaskinie na Yukatanie i zabawa w wodzie nad jeziorem Bacalar!

Popcorn przygotowany?
No to zabieramy się za oglądanie!


Jeżeli to wideo Ci się spodobało zostaw suba!
A także udostępnij je znajomym i zostaw komentarz. Takie wsparcie dodaje mi motywacji aby tworzyć dalej dla was!

Dziękuję za oglądanie :)

Montaż: Maciej Stencel
Napisy: Maciej Stencel
Muzyka: https://artlist.io/

Znajdź mnie w innych mediach społecznościowych:
➤ Instagram: https://www.instagram.com/freedomtraveling/
➤ Facebook: https://www.facebook.com/freedomtraveling
➤ Blog: https://freedomtraveling.wordpress.com/


[english]
Hello!
Fourth part of adventures in Mexico is ready.
This time 5h waiting for a ride, help of local people, delicious tomatoes payed by Wojtek. Furthermore Mayan ruins, beautiful caves in Yucatan and fun in the waters of Bacalar Lake!

Is your popcorn ready?
Then let's watch it!


If you like this video Subscribe!
Also share it with friends and leave a comment below. This kind of support gives me motivation to work more!

Thank you for watching :)

Edit: Maciej Stencel
Subs: Maciej Stencel
Music: https://artlist.io/

Find me on other social media:
➤ Instagram: https://www.instagram.com/freedomtraveling/
➤ Facebook: https://www.facebook.com/freedomtraveling
➤ Blog: https://freedomtraveling.wordpress.com/


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  2 months ago (edited)

Jak zwykle świetne wideo.
Jestem kuratorem tagu pl-travelfeed, film jak najbardziej spełnia wymogi naszego regulaminu, czy mógłbyś dodać tag #pl-travelfeed do listy swoich tagów, lub podmienić, należy promować tak dobre filmy.

Hey! :-)
Jasne, dodam i będę używał od teraz. Dzieki!

Jedna tylko uwaga na przyszłość, dodaj parę słów więcej po polsku, tak żeby wyszło około 200-250 słów. Wiem, że film jest najważniejszy i moim zdaniem to powinno się głownie liczyć, ale innego zdania są kuratorzy z #travelfeed, a ich głosem również chciałbym podbijać Wasze posty.

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Congratulations @freedomtraveling! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!