Sort:  

Çok güzel :) Ben de iki yıl önce Artvin-Şavşat ve Karagöl'e gitmiştim, hayran kaldım. Oradan otobüsle Batum'a geçmiştik ve yol manzaraları inanılmazdı. Özledim şimdi :)

Karadeniz çok güzel yer yaklaşık 10 yıl orda yaşadım hayatımın en güzel yıllarıydı. @haritakurdu

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19