Sort:  

teşekkürler kendim yapmaya başlarım böyle olmuyo zaten :)

Bir etkileşim yakalamayı hedefliyorsan sık sık feedi kontrol etmelisin

tavsiyen için teşekkürler

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16867.27
ETH 1268.78
USDT 1.00
SBD 2.12