Sort:  

Cats hate the water because their fur does not insulate well when it’s wet. The Turkish Van, however, is one cat that likes swimming. Bred in central Asia, its coat has a unique texture that makes it water resistant.

Evet bir yükselse 8 9 dolar olsa iyi olacak 👍

bu kedi gibiyim şuan 😂

Good post 👊

I like it :)

Güldürdün 😂😂

the cat is absolutely amazing

Tehlikeli 🐈:) bende artık takipteyim dmania paylaşımlarına devam et ama kaliteli içerikler üretmeye özen göster

teşekkürler kendim yapmaya başlarım böyle olmuyo zaten :)

Bir etkileşim yakalamayı hedefliyorsan sık sık feedi kontrol etmelisin

tavsiyen için teşekkürler

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20063.48
ETH 1347.93
USDT 1.00
SBD 2.49