Sort:  

Zehir gibiler bencede :)

Girişi ben yaptım ama bence girmeyelim klişeye bence. Takipçilerin kaçmasın

Tamam hadi bakalim kacmasinlar :)

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57229.83
ETH 4582.75
BNB 627.99
SBD 7.25