Sort:  

Zehir gibiler bencede :)

Girişi ben yaptım ama bence girmeyelim klişeye bence. Takipçilerin kaçmasın

Tamam hadi bakalim kacmasinlar :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35387.31
ETH 2451.24
USDT 1.00
SBD 4.00