Holocaust z magiczną liczbą sześciu milionów istnieje już od 1915 r

in dlive •  last year 

Thumbnail

✅wsparcie: https://tipanddonation.com/uszi-dotacje

✅zapraszam na pozostałe kanały i blog:
komentarzetv: https://goo.gl/cdCFKe
uszi: https://goo.gl/1PT35C
blog: https://goo.gl/7XbHPn

My video is at DLive

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last year (edited)

Raul Hilberg, największy badacz Holocaustu na świecie w swoim obszernym opracowaniu "Zagłada Żydów europejskich", ("The Destruction of European Jews"), liczącym prawie 1700 stron, przez wielu historyków uważanym za najrzetelniejsze opracowanie w tym temacie, oszacował liczbę ofiar na około 5,1 mln. Więc spinanie się, że to musi okrągłe 6 mln jest doprawdy nieporozumieniem.

Swoją drogą nawet taki Szewach Weiss o tym mówi:
https://www.salon24.pl/u/coroner/848788,czym-jest-negowanie-holocaustu

powiem tyle, że ma być dokładnie 6 milionów, temat na tyle ciekawy że go opiszę kiedy zgłębię temat. zauważ że to 6 milionów jest do 1939, że już był holokaust, następnie ponowne podejście z tą samą liczbą

Congratulations @uszi! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!