Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 7: Fronda

in #dlive3 years ago

Thumbnail

Komunikat MinPrawdy z 25 maja 2010 roku, czyli jeszcze przed frondą na Frondzie i powstaniem Rebelyi.

UWAGA! 20 marca 2018 roku MinPrawdy rozpoczęło proces archiwizowania wszystkich komunikatów i gromadzenia ich na DLive. Proces ten potrwa najpóźniej do 2020 roku i wraz z jego zakończeniem resort najprawdopodobniej opuści YouTube.

Aktyw zgromadzony na YT i FB zachęca się do przejścia na Steemit i połączony z nim DLive. By żyło się lepiej!

My video is at DLive

Sort:  

Bardzo dobrze, że Pan się zdecydował na archiwizację. Już przynosi owoce. Bardzo się cieszę. :)))
Ten materiał jest niesamowity. Nie wiem kim Pan jest, ale jest to najlepiej zrobiony materiał satyryczny ostatniej dekady- mam na myśli wszystkie komunikaty.

Dzięki Towarzyszu za te szczere, proste słowa. Z partyjnym pozdrowieniem!

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 34439.43
ETH 2193.37
USDT 1.00
SBD 6.15