You are viewing a single comment's thread from:

RE: Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 7: Fronda

in #dlive3 years ago

Bardzo dobrze, że Pan się zdecydował na archiwizację. Już przynosi owoce. Bardzo się cieszę. :)))
Ten materiał jest niesamowity. Nie wiem kim Pan jest, ale jest to najlepiej zrobiony materiał satyryczny ostatniej dekady- mam na myśli wszystkie komunikaty.

Sort:  

Dzięki Towarzyszu za te szczere, proste słowa. Z partyjnym pozdrowieniem!