You are viewing a single comment's thread from:

RE: Trzy największe mity o Bitcoinach które pozwolą zaoszczędzić pieniądze.

in #dlike5 years ago

Co to za trader który nie ponosi strat? To właśnie popełniane błędy są najlepszym nauczycielem, bo strata jest lepiej pamiętana i zmusza do refleksji. Znajdzie się trader który nigdy nie stracił?
Nie znalazłem w tekście tych mitów wymienionych w tytule.
Nie chce mi się dyskutować na temat drugiego cytatu, ponieważ inni mogą to zrobić lepiej. Uważam Ed Butowski jest mało ścisły z powodu użycia czasu przyszłego. Skreśla bitcoina tylko dlatego, że kursy są jeszcze labilne? I niby po co firma miałaby pozbywać się bitcoinów na rzecz badziewiatych fiatów?

Sort:  

To właśnie popełniane błędy są najlepszym nauczycielem

Tak to się zgadza i przez lata uczymy się na błędach. Co do cytatów Ed Butowski uważam, że jest on krytykiem kryptowalut, zapoznając się innymi cytatami. I tak jak napisałeś, że nie wziął pod uwagę, że firma nie musi od razu zamieniać czy sprzedawać.

“Bitcoin is nothing. You can’t even hold it. In civil unrest, nobody will trade for a bitcoin because in that circumstance the only things that matter are survival assets.”

“A true asset in which one parks value has minimal volatility. Bitcoin’s entire value could vanish in a matter of minutes”.

Osobiście uważam, że dobre jest operowanie dwoma systemami płatności, jak jest teraz i nie dać się uwiązać do jednego. Bo pewne jest, że cała machina, tych którzy sterują ludzkością przejmie drugie za wszelką cenę, jeśli miałoby to kosztować i wycięcia część ludzkości.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65560.09
ETH 3467.72
USDT 1.00
SBD 2.68