Trzy największe mity o Bitcoinach które pozwolą zaoszczędzić pieniądze.

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić jako inwestor lub trader, jest strata swoich pieniędzy. I nieistotne jest czy jest to inwestycja pokroju akcje, surowce czy kryptowaluty i innego pokroju alternatywa internetowe. Zawsze może nastąpić strata w daną inwestycje! 

Ed Butowsky , partner zarządzający w Chapwood Capital Investment Management powiedział:

„Oprócz kilku firm, które akceptują bitcoiny jako chwyt reklamowy, żadna firma przy zdrowych zmysłach nie zaakceptuje bitcoinów. Zmienność jest taka, że ​​klient, który kupuje coś za 100 USD, otrzymuje pełną wartość tego przedmiotu, podczas gdy sprzedawca może skończyć o wiele mniej, zanim zamieni bitcoiny z powrotem na walutę. To może zniszczyć całe firmy ”


Source of shared Link

Sort:  

Co to za trader który nie ponosi strat? To właśnie popełniane błędy są najlepszym nauczycielem, bo strata jest lepiej pamiętana i zmusza do refleksji. Znajdzie się trader który nigdy nie stracił?
Nie znalazłem w tekście tych mitów wymienionych w tytule.
Nie chce mi się dyskutować na temat drugiego cytatu, ponieważ inni mogą to zrobić lepiej. Uważam Ed Butowski jest mało ścisły z powodu użycia czasu przyszłego. Skreśla bitcoina tylko dlatego, że kursy są jeszcze labilne? I niby po co firma miałaby pozbywać się bitcoinów na rzecz badziewiatych fiatów?

To właśnie popełniane błędy są najlepszym nauczycielem

Tak to się zgadza i przez lata uczymy się na błędach. Co do cytatów Ed Butowski uważam, że jest on krytykiem kryptowalut, zapoznając się innymi cytatami. I tak jak napisałeś, że nie wziął pod uwagę, że firma nie musi od razu zamieniać czy sprzedawać.

“Bitcoin is nothing. You can’t even hold it. In civil unrest, nobody will trade for a bitcoin because in that circumstance the only things that matter are survival assets.”

“A true asset in which one parks value has minimal volatility. Bitcoin’s entire value could vanish in a matter of minutes”.

Osobiście uważam, że dobre jest operowanie dwoma systemami płatności, jak jest teraz i nie dać się uwiązać do jednego. Bo pewne jest, że cała machina, tych którzy sterują ludzkością przejmie drugie za wszelką cenę, jeśli miałoby to kosztować i wycięcia część ludzkości.

Congratulations @passive-earning! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20