Huobi planuje wprowadzić bramę wymiany kryptowalut fiat w Turcji.

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Globalna giełda kryptowalut Huobi planuje wprowadzić wymianę kryptowalut na fiat w Turcji, która ma na celu zwiększyć dostęp do ponad 250 kryptowalut dla lokalnych inwestorów.Mohit Davar regionalny prezydent Huobi w regionie EMEA powiedział że Turcja potrzebuje ramy prawne dla rynku kryptowalut w kraju, w którym wiele osób ma już kryptowaluty.

„Myślę, że ogólnie tam, gdzie na rynku nie ma jasnych ram regulacyjnych, banki mogą podejmować własne decyzje” - powiedział Davar. „To zawsze ma na celu upewnienie się, że dysponujemy odpowiednimi czekami i saldami, szczególnie jeśli chodzi o KYC i AML.”


Shared On DLIKE

Sort:  

Twój post został podbity głosem @mmmmkkkk311 dlatego że spełnił dwa warunki: - podobał mu się - nie delegujesz Steem Power do konta sp-group. UWAGA: Na #polish działa groźna szajka, która posługując się metodą "na upvote i komentarz" stara się wyłudzić delegacje od nieświadomych tego jak działa ten blockchain użytkowników. Nie rozmawiaj z nimi, jedyny oficjalny chat polskiej społecznosci to https://steem.chat/channel/polish

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15