Blockchain Ventures nabywa udziały w firmie Enjin

in #dlike5 years ago (edited)

Shared From Dlike

Ventures Capital, cyfrowy portfel aktywów, firma wymiany danych i Blockchain.com, podobno nabył udziały w firmie Enjin zajmującej się tworzeniem technologii blockchain platformie technologii gier. 

Firma Blockchain.com również nie odstaje z inwestycjami i tworzenie własnych projektówj. (Blockchain.com uruchamia własną giełdę kryptowalut THE PIT). Enjin z siedzibą w Singapurze stworzył kilka aplikacji, w tym portfel na blockchain, rynek przedmiotów kolekcjonerskich oraz platformę do tworzenia gier. Enjin posiada własny token (ENJ

Wiadomości przedstawione na Twitter wskazują na to, że doszło do porozumienia między firmami.

@blockchain  Tweet

Przygotuj się na wejście do świata gier. @enjin

chce, abyś był właścicielem kupowanych zasobów w aplikacji, a nie tylko ich używał

@enjin Tweet

Z radością ogłaszamy: @Blockchain

Inwestycja Venture w Enjin. Dzięki ich wiedzy specjalistycznej i naszemu ekosystemowi mamy dobrą pozycję, aby rozwijać branżę i wnieść rzeczywistą własność i rzeczywiste gospodarki do świata cyfrowego.


Shared On DLIKE

Sort:  

Twój post został bezinteresownie podbity głosem @mmmmkkkk311 dlatego że nie delegujesz Steem Power do kółek wzajemnej wymiany głosów lub kont nastawionych na zysk. Jesteś na liście moich ulubionych autorów i masz szanse na automatyczne upvoty, które zostają przydzielane tylko wtedy gdy nie mam czasu na czytanie postów i moja Voting Power wzrasta do odpowiednio wysokiego poziomu. Pamiętaj, jedyny oficjalny chat polskiej społecznosci to https://steem.chat/channel/polish

Musisz to wiedzieć: #newsteem @pennsif @steemit-polska

Congratulations @passive-earning! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67494.41
ETH 3517.60
USDT 1.00
SBD 3.15