UseCrypt Messenger I Aplikacja do obsługi wiadomości

in deutsch •  2 years ago 


BildQuelle
Deutsch:
UseCrypt Messenger - private Kommunikation ermöglicht.
Die erste Anwendung am Markt. Kommunikations-Apps versprechen ihren Nutzern Vertraulichkeit , aber ohne Garantie.
UseCrypt Erfinder hatten die Idee, eine globale Community zu errichten.
Polski:
UseCrypt Messenger - umożliwia prywatną komunikację.
Pierwsza aplikacja na rynku. Aplikacje komunikacyjne obiecują poufność ich użytkownikom, ale nie daje gwarancji.
Twórcy UseCrypt wpadli na pomysł stworzenia globalnej społecznościowej komunikacji.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, I just followed you :-)
Follow back and we can help each other succeed! @hatu