DAPS wdraża Pfoof of Audit

in daps •  6 months ago 

Projekt DAPS Masternode wymaga 1 000 000 sztuk DAPS

Dev team pracuje nad wdrażaniem Proof-Of-Audit.
Faza 2 rozpocznie się od wewnętrznej sieci testowej, a następnie przejdzie do publicznej sieci testowej na początku 2019 roku.

Kod źródłowy będzie anonimowy ze względu na nowa technologie dzięki PoA

śledź na Twitter: https://twitter.com/DAPScoin?lang=pl

zajrzyj na bloga https://www.patryksadowski.com.pl/

Pobierz portfel na swój komputer
https://dapscoin.com/pl/wallets/

White Parer
https://dapscoin.com/whitepaper.pdf

polskojęzyczna strona
https://dapscoin.com/pl/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!