Dino - Manliga idoler (Beat: Termite)

in cypher •  10 months ago  (edited)

Swedish rhymes for the worldwide cypher jam! Big up to Termite!

"Manliga idoler"

Text:
I Hollywood där sexig föddes i farstun igår
Romantiserades enleveranden i gammaldags språk
Erövringar med Harrison Ford
Som att män är från Mars, mera tid och galax härifrån

Där får vi råd utav Yoda’s nån typ av forcad yoga
Vi pratar bakåt håller lådan som ett kassarån
Men inte råd att låta pojkar gråta har du
The dark side inom dig, ba va stark, håll dig

Snark skriver zetan som zorro väpnad excalibur sword
Matar låtar med umbilical chords
Men knark och patriark är bilden ni får
Vi tar allt och lite till om vi får
Karl Marx hade rätt men vi ville bli får

Alfahannar som samlar sig runt den stora trygga vargen
Den aktoritäraste mannen
Behöver groundhog dagen för att bli mindre störd
Hound dogs som undersöker nummer som en direktör

Vi tar pengar tar makt tar på dig
Men tänker inte fråga, med tanke på vad du har på dig
De bättre å medge direkt när jag vill ha dig på mig
Har jag sett på tv n i manliga idoler

Har lärt oss den manliga koden
Ända sen på dagisgården sprang vi efter flickor som blev dragna i håret
Kallats fittor blivit slagna genom åren
Om vi visade oss svaga, saltade dom såren för

Om du är kvinna är du värdelös
Du ska vilja vinna när världar möts
Vilja knulla och kriga och skydda och svina och bygga
Och skriva och tycka och grina nä det sista gör dig till en jävla bög

Vet att världen e trög men snälla se satiren
Fight cluben e död om vi pratar i den
Letar efter vad vi saknar men något mera vakna
När normer rasar och vi skapar livet

Vi tar pengar tar makt tar på dig
Men tänker inte fråga, med tanke på vad du har på dig
Svårt att hårddra är bara lika dåliga
Som våra manliga idoler


Originally posted on Privat. Steem blog powered by ENGRAVE.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Big up bro!!!!! Good to see you back man!!!! The flow on this is dope!! Sounds like u taken a break from steemit but not from rap!!! ... using 'translator' on the lyrics, sounds real deep but im not sure if the translation is perfect. nuff respect man!!!!!!!

logo TERMITE.png

Thank you mr president!! Haha can't take a break from rapping.. Too deep in the cut! Tried tranlating and came out surprisingly good haha still far from perfect but that would be pretty insane. Shit soon godgle will be able to write better wordplays than all of us.. Is that the definition of consiousness?

I like this! I am thinking that Swedish sounds great in rap!

Thank you for listening!

Definitely my pleasure!

Hey I like your flow :) I think this is the first time I have heard Swedish rapped. I like it :)

Hey thanks a lot!! :)


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Appreciated! :)

Congratulations @privat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 comments. Your next target is to reach 900 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!