#NEO #ETHEREUM 💰 WIELKIE STARCIE KRYPTOWALUT 💰 - ETHEREUM vs NEO | ENCYKLOPEDIA KRYPTOWALUT


W tej serii będę starał się przeanalizować najlepsze kryptowaluty z danej grupy kryptowalut! Później zainwestuje minimum 100$ w każdą z nich i zobaczę jak sobie poradzi ta inwestycja po roku czasu!

Mój dTube i SteemIt - Zachęcam do odwiedzenia !
https://steemit.com/@ency-kryptowalut

Więcej informacji możecie znaleźć na moim fanpage na facebooku
https://www.facebook.com/encyklopedia.kryptowalut

Kontakt w sprawie jakichkolwiek pytań:
[email protected]

Linki afilacyjne

Zdecentralizowana przeglądarka BRAVE:
https://brave.com/enc383

Kantor 4coins!
https://www.4coins.pl/?ref=36199

Reflink do rejestracji na giełdzie Binance:

Moje ID do podania podczas rejestracji na giełdzie Binance:

  • 10150630

Muzyka z intra:

Materiał, który właśnie oglądasz nie jest poradą inwestycyjną. Przedstawia tylko subiektywne zdanie autora na dany temat. Nie ufaj ślepo w to co zobaczysz w tym czy w jakimkolwiek innym materiale, zawsze przeprowadź swój własny research.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ency-kryptowalut! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!