Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC #5

in cryptocurrency •  5 months ago  (edited)

Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC #5

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Ostatnio za wiele aktywności nie było, ale i tak coś jest do przodu, a to chyba najważniejsze w tym zadaniu pasywnego dochodu online. Cały czas czekamy na wzrosty rynku i na dokonanie zamiany ostatnich zamienionych tokenów CoinPot na kryptowaluty.


Stan obecny


steempower

Jak to wygląda obecnie? Zamiana zbieranych tokenów dała całkowity efekt 418 tokenów. Biorąc pod uwagę ostatnie rezultaty, to już zaczyna się kumulować i coraz więcej tokenów napływa. Ostatnie zakupy rozpocząłem już za 25673, a całą zabawę rozpocząłem od 24193 tokenów i wzrost o 6,2%. Na samym handlu ostatni zysk to 1661 tokenów CoinPot. Biorąc pod uwagę że jest teraz większa ilość, to może tak się zdarzyć, że otrzymamy mniej, jak nie mamy ustawionego limitu w procentach.

Pozostało więc czekać, jak się rynek podniesie i zabrać się z większym zaangażowaniem w kraniki dokładając. Za nie cały tydzień powinno się zacząć dziać i przyspieszyć tępo :).


Wiadomości


Japoński gigant e-commerce DMM.com podobno wychodzi z branży wydobycia kryptowaluty. Powód pogarszającej się rentowności, podały lokalne media. Ta wiadomość jest następstwem ogłoszenia przez inną ważną japońską firmę GMO
Czytaj>>>Japan’s DMM Exiting Crypto Mining Business


Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group

Opis CoinPot

Darmowe kraniki/faucets

Opis Wyzwania

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/Posted from my blog with SteemPress : http://steem-power.com/wyzwanie-lecimy-po-1-btc-5/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kibicuję temu projektowi. Sam też się bawię, na LTC zrobiłem 7% i zamknąłem pozycję z 0.03275438 LTC mam 10553 CoinPot tokens do kolejnej zagrywki. Powodzenia życzę.

·

7% no to świetnie i tak trzymać! Ja życzę częstych takich wymian nawet jeśli byłoby to 1%. Ważne żeby się kumulowało. Dzięki przyda się :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.