Cryptocurrency Meet-up (Friesland) 20-jan-2018

in #cryptocurrency3 years ago

 Hallo allen,

Mijn naam is Robert Leach, CEO van Blockbird Tech en oprichter van de Crypto Wolves community.

In de afgelopen periode is de populariteit van cryptocurrency explosief toegenomen. Mede door de volatiliteit heeft Bitcoin meerdere keren het wereldnieuws bereikt.
Binnen de Crypto Wolves community merken we dat steeds meer mensen in onze omgeving, Friesland, het hebben over Bitcoin en de veelbelovende technologie van de Blockchain.
Door ons enthousiasme raken wij niet uitgepraat over dit onderwerp en daarom willen we graag een meet-up organiseren om met andere belangstellende, ondernemers en investeerders in contact te komen.
Het maakt niet uit of je affiniteit hebt met de technologie achter dit fascinerende fenomeen, het gedecentraliseerde principe steunt of het ziet als een investering in de toekomst. Of je pas bent begonnen of ervaren bent, iedereen is van harte welkom.
Door middel van de Crypto Wolves community willen we een veilige plek creëren waar we constant met elkaar in gesprek blijven en invoeren.
Op zaterdag 20 januari 2018 gaan we de allereerste meet-up organiseren in Leeuwarden voor iedereen uit Friesland en omgeving.

Gastsprekers: Dirk Scheringa (CEO) en Nawid Habib (founder) van ICOHeadStart.
Beleggingsfonds ICO Headstart begeleidt ondernemers bij de momenteel zeer populaire initial coin offerings (ICO’s), een soort crowdfunding met crypto munten die lijken op beursnoteringen. Die halen tientallen miljoenen bij particuliere beleggers op.

Thomas van der Bijl (CEO & co-founder) van Follow Coin.
Follow Coin is een platform waar cryptocurrency beleggers hun ervaringen, portfolio en kennis met elkaar kunnen delen. Thomas is uitgenodigd om op 24-jan de tweede kamer te komen praten over de toekomst van Crypto's en ICO's.

Tot gauw!

Sort:  

Cool! I follow you.

Congratulations @reminescu! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Quarter Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @reminescu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11143.17
ETH 384.74
SBD 1.02