You are viewing a single comment's thread from:

RE: OAX | Open ANX | Merkezi Olmayan Borsalar

in #cryptocurrency7 years ago

@turbot !welcome

Merhaba hosgeldiniz.

Kendinizi tanitan bir yazi yazip #tr ve #introduceyourself taglarini kullanarak paylasim yapmaniz daha fazla kisi ile etkilesime gecmenizi saglayacaktir. Birazdan Turbotun yapacagi yorumda bulunan linkleri incelemenizde fayda var.
Akliniza takilan sorular olursa discord uzerinden ulasabilirsiniz.

Iyi steemler

Sort:  

Bilgilendirme için teşekkürler.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 63196.13
ETH 3385.94
USDT 1.00
SBD 2.45