Mozo Coin - Geleceğin Yükselen Yıldızı -

in #cryptocurrency6 years ago (edited)

3.png

Günümüz rekabet koşullarında modern perakende endüstrisi, hedef kitlesini bulmak ve bu kitleye tanıtımını yapmak amacıyla yeni yaklaşımlar, fikirler ve fırsatlar bulmak zorundadır. Aksi takdirde zamanın gerisinde kalır ve kitlesini kaybeder. Başarılı ilkelerin ve iş yaklaşımlarının doğru uygulanması ve hazırlanması perakende endüstrisi için çok önemli olup, satış ve kar sonuçları, bu ilkelerin, yaklaşımların ne kadar doğru uygulandığını gösterir. Böyle bir sonuça ulaşmanın ön koşulları ise saydamlık, erişebilirlik, yüksek hız ve tüm işlemlerin maksimum seviyede güvenlik içinde olması gibi ilkelerden geçer. Bu özelliklerin hepsi Mozo Platformu'nda birleşiyor.

Teknoloji

Mozo, işletmeciler ve perakendeciler için blokchain teknolojisi ile oluşturulan merkeziyetsiz bir platformdur. Mozo arazi tabanlı mağazalarda yaya trafiğini arttırmak ve kontrol etmek gibi çözümler sunar. Mozo, iç mekan konumlandırma sistemi (IPS) teknolojisinde lider konumda olup, önde gelen Çin'li alışveriş merkezi devi Wanda Group ve Çin'in önde gelen atletik giyim perakendecilerinden biri olan 361 °, Suntec Singapore ayrıca DCG Kore ile anlaşmaya varmıştır. Şu an Mozo 38,000 mağaza ile anlaşmış olup önümüzdeki 3 yıl boyunca bu sayıyı 300,000'e çıkarmayı hedefliyor. Mozo platformu, perakendecilerin ürünlerini fiziksel mağazalarda veya çevrimiçi promosyonlarda kolayca pazarlayabilmeleri için, alıcılar ise bu ürünlerin kolayca bulunabilmesini sağlayan perakende satış alanında faaliyet gösteren bir projedir.

Platform başlangıçta Ethereum blockchain ağını kullanıp daha sonra Solo'ya geçeçektir. Solo, eşler arası mikro ödeme işlemlerini (Perakendecilik, IoT, Microlending, Cybersecurity vb.) desteklemek için tasarlanmış yeni bir blockchain ağıdır. Solo blockchain ağında, kullanıcı tarafından başlatılan her işlem, hedef kullanıcı tarafından ve sadece hedef kullanıcının kendisi tarafından onaylanır.

1.png

Mozo Nasıl Çalışır ?

Mozo, perakende faaliyetlerine bağlı bir “akıllı sözleşme” kullanarak çalışır. Bu akıllı sözleşme, perakendecinin akıllı telefonu veya IOT cihazı ile tüketicinin akıllı telefonu arasında birbirlerinin cihazlarını algıladıkları şekilde kurulur. Tüketicinin akıllı telefonu ve perakendeci akıllı telefonu, tüketicinin emri altındaki bir işlemi kabul edebilir ve işleyebilir.
Mozo 'yu kullanmadan önce, kullanıcıların ve cihazların ilk önce kimlik doğrulama prosedürleri ile Mozo Sistemi ve blockchain ağı ile kaydedilmesi gerekir. Mozo, perakendecilere ve mekân operatörlerine, ayak trafiğini kontrol etme ve yükseltme olanağı sağlıyor. Mozo platformu müşterileri Mozo Token ile teşvik eder. Müşteriler mağazaları ziyaret ederek, keşfederek veya satın alarak Mozo Token kazanır. Müşteriler Mozo Token'leri biriktirebilir ve bunları indirimler ve promosyonlar için kullanabilirler.

4.png

Mozo Platformunun Özellikleri

  • Sensör İşaretçisi
    Sensör işaretçisi Mozo'nun geliştirmiş olduğu IPS yani Kapalı Konumlandırma Servisi teknolojisini kullanır. Biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse bu işaretçiler cep telefonu gibi diğer cihazlarla etkileşime girerler. Herhangi bir mağazada bulunan sensör işaretcisine eklenen öğeleri keşfettiğinde Mozo Token ile ödüllendirilirler. Müşteri, işaretçilerimizden birine eklenen öğeleri keşfettiğinizde, mekan tarafından verilen ödüllerin yanı sıra ürün bilgileri ve bilgileri de telefonlarında yer alır. Bu işaretçiler, müşterilerin mağaza ve mekanlarla yepyeni bir şekilde etkileşime girmesine izin vererek, mağazaların ya da mekanların müşteri sayısını arttırmasına, müşterilerin ise mekanda bulunan ürün ve hizmetlerden daha fazla yararlanmasına olanak sağlar.

Mozo Platformu Dünya genelinde bulunan 91 milyon fiziksel mağazayı hedefine almış durumda. Mağaza başına yıllık 28,000 trafik akışı olan bu sektörün %30'luk bölümü Asya bölgesinde. Asya bölgesinde bulunan 27 milyon fiziksel mağazanın 38,000 adeti şu an Mozo Platformu ile anlaşarak Mozo'nun geliştirmiş olduğu bu teknolojiyi kullanmaya karar vermiştir.

Token ve ICO Detayları

Mozo Token, Ethereum blockchain ağında çalışan bir ERC-20 yardımcı belirtecidir. Mozo Token mağaza ve mekan işletmecileri tarafından müşterileri ödüllendirmek için kullanılacak ve müşteriler bu tokenleri, indirimler ve ürünleri satın almak için harcayacaklardır. Mozo Token'in ilk uygulaması, ziyaretçilerin hareketlerini arttıran ve kontrol eden alışveriş merkezleri için Mozo Token ödüllerine dayanan bir çözümün temelini oluşturuyor. Mozo Token'leri bir ödül olarak kullanılabilir ve daha sonra Mozo Platformu'ndaki herhangi bir katılımcı ya da perakendeci tarafından kullanılabilir. Bu amaç dışında Mozo Token'ler hediye olarak değiştirilebilmektedir ya da seçilen değişim platformu üzerinden satılabilmektedir. Kullanıcılar Mozo Token'lerini Exchange siteleri üzerinden kolayca satın alabilir veya Mozo Platformu'nda Ethereum ile alışveriş yapabilirler. Mozo Platformu'nun her kullanıcısı, alışverişin rahatlığını yaşayabilir ve içerideki her türlü promosyondan yararlanabilme imkanına sahiptir.

Token Sembol: Mozo Token
Platform: Ethereum
Token Tipi: ERC20
Fiyat: $0.09- $0.12
Hard Cap: $88,000,000
Total Supply: 5,000,000,000 Mozo Token

Mozo Projesi'nin toplam fonlama hedefi , aşağıdaki gibi 2 ayrı jeton satış dilimine bölünmüş olan 88 Milyon ABD Doları'dır.

1. Satış Dilimi

Hardcap: 42 Milyon ABD Doları
Satılacak Token Miktarı: 700 Milyon
Token Fiyatı: 0,09 ABD doları
Satış Yöntemi: Presale ve Crowdsale
Zaman Dilimi: Ön satış : 8 Mayıs 2018 - 22 Temmuz 2018 Crowdsale: 23 Temmuz 2018 - 30 Temmuz 2018

2. Satış Dilimi

Hardcap: 46 Milyon ABD Doları
Satılacak Token Miktarı: 550 Milyon
Token Fiyatı: 0,12 ABD doları
Satış Yöntemi: Sadece Crowdsale
Zaman Dilimi: Crowdsale: Q4 2018

1.png
2.png

Yol Haritası

1.png

Takım

1.png
2.png
5.png
4.png

Giang Phung
Daniel Carroll
Thang Ton
Danny Do
Jake Byongsok Yu
Trang Le
Rebecca Chen
Dylan Jorn
Beam Woo Choi
Hyun Min Roh
Que Tran
An Tran
Tuan Truong
Toan Tran
Truc Thai
Danh Ngo
Vu Nguyen
Thai Phan
Dang Ngo
Tuan Mai
Tuan Nguyen
Thuc Anh
Tam Truong
In Hyuk Jeong
Kyu Ho Lee

İletişim Bilgileri

Website: https://www.mozocoin.io/
Website: https://smartmozo.com/
Whitepaper: https://www.mozocoin.io/pdf/060418_whitePaper_mozo.pdf
Bitcointalk ANN:https://bitcointalk.org/index.php?topic=4169993.0
Twitter: https://twitter.com/MozoToken
Facebook: https://www.facebook.com/Mozo-Token-2039854656295415/
Telegram: https://t.me/mozotoken
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8TfvRCXgYXVwoIIUDQp1sQ?view_as=subscriber
Medium: https://medium.com/@mozotoken
Reddit: https://www.reddit.com/user/MozoToken/
Github: https://github.com/Biglabs/Mozo-SC
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mozo-project/
Email: [email protected]
1.png

Bitcointalk Username: chn2z
Bitcointalk Profil Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @chn2z! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @chn2z! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @chn2z! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51019.32
ETH 2932.25
USDT 1.00
SBD 4.23