Voor elke branche een cryptomunt

bitcoin-and-other-cryptocurrency-exchanges.jpg
Ethereum, Trueflip, Waves en Decentraland. Denk je dat deze namen bij een hippe dj horen, dan moet ik je teleurstellen. Het zijn namen van cryptomunten. Daar gaat deze nieuwe blog in de bitcoin-serie over. Ik leg je meer uit over het ontstaan van de diversiteit aan crypotvaluta en waarom het voor diverse branches interessant is om mee te gaan in blockchain.

In de vorige blog, 'Cryptocurrencies wat kun je ermee', nam ik je kort mee door de geschiedenis van de Bitcoin en schreef ik over de kenmerken van Bitcoin en wat een blockchain eigenlijk is. Ook las je dat er andere cryptomunten zijn. In deze blog 'Voor elke branche een cryptomunt' ga ik daarop verder in. Ook probeer ik uit te leggen hoe innovaties in diverse branches op het vlak van Blockchain ontstaan.

Cryptovaluta
De Bitcoin is bedoeld als digitaal geld. Er zijn veel van dit soort munten die hele andere doelen hebben. Zo zijn onder andere de volgende categorieën* te onderscheiden:

 • Smart contracts (o.a. Ethereum, Cardano, Waves)
 • Gaming (o.a. Unicoin Gold, Wax, Fun)
 • Marketplace (o.a. Bee, Decentraland, Vibe)
 • Trading (o.a. Tria, Iconomi, Bytom)
 • Gambling (o.a. Casinocoin, Trueflip, Fairgame)
 • Build dApps (o.a. Ethereum, EOS, NEO)
 • Real world assets (o.a. Power ledger, CarTaxi, Atlant)
 • Maatschappelijk (o.a. CE7, VoteCoin)
  En dit zijn er nog maar een paar! Ik geef je graag in een paar voorbeelden wat meer uitleg over bedrijven achter de cryptomunten.

Wax is een gedecentraliseerde marktplaats om in-game items te kunnen kopen en verkopen die je dan met de coin Wax betaalt. True Flip is een eerlijk (want transparant en 100% verifieerbaar) gedecentraliseerd loterijplatform. Een soort crypto-staatsloterij dus. Power Ledger biedt een dienst aan om opgewekte energie te verkopen aan iemand anders (of te kopen van een ander uiteraard), voor particulieren en bedrijven, ook hierbij weer zonder de 'middleman'. CarTaxi is een platform die vraag en aanbod bij elkaar brengt op het gebied van sleepwagens. Stel je staat ergens stil met je auto en moet afgesleept worden. Via de app en het platform kan je dit regelen. Dit betekent dus concurrentie voor een deel van de diensten van de ANWB en Route Mobiel.

Cryptomunten voor elke branche
Veel van deze munten zijn ontstaan vanuit eigen projecten (los van bedrijven/overheden) door enthousiastelingen die een kans zien. Maar hoe gaat dit eigenlijk bij bedrijven en overheden? Hoe kom je erachter of er wellicht voor de branche van jouw klant ook een interessante kans ligt in het gaan werken met een blockchain, met of zonder eigen cryptomunt? Plat IT-technisch gezegd, is een blockchain een (decentrale) database met zo zijn eigen sterke en zwakke punten. Net zoals andere databases die hebben en die kun je eventueel ook in de cloud plaatsen zodat ze wereldwijd bereikbaar zijn en te koppelen zijn aan andere software.

Een veelgebruikte vorm hiervoor die meteen tot concrete resultaten leidt, is de zogenaamde ‘hackathon’. Hierbij wordt een wedstrijd tussen teams georganiseerd, waarbij er een echt probleem wordt voorgelegd dat opgelost moet worden. Deze problemen kunnen variëren van een breed vraagstuk zoals 'transport rondom Utrecht dat slecht geregeld is' tot specifieke cases als 'wat mist product X om klaar te zijn voor de markt?' Zo'n team bestaat vaak uit developers, innovators of simpelweg blockchainlovers.

Vaak wordt het probleem van tevoren toegelicht in zogenaamde 'deep dives' waarin de teamleden meegenomen worden in de context van het bedrijf/de branche om zo beter begrip te hebben van het probleem en de samenhang. Aan het eind van de hackathon is er dan een pitch van elk team over wat hun oplossing is, én er is een werkend prototype van de blockchain/database gemaakt. Er wordt dus ook echt al gebouwd; noem het een eerste prototype. De naam 'hackathon' is overigens wat misleidend. Er wordt niet echt 'gehackt' in de zin van 'ergens inbreken'. Enkele recente voorbeelden van hackathons:

 • Blockchain op het spoor
 • Dutch Hacking Health
 • Nationale Blockchain Alliantie

Onze overheid is druk bezig met tal van blockchainpilots en we hebben zelfs een digicommissaris, Bas Eenhoorn, die het volgende te melden heeft: 'Het nieuwe kabinet moet mijns inziens ook de bestuurlijke en financiële ruimte blijven geven aan pilots met blockchaintoepassingen. Ook in samenhang met de onlangs gestarte ‘Nationale Blockchain Alliantie’ en de daaraan gekoppelde actie-agenda. We hebben een kans om als Nederland op dit vlak voorop te gaan lopen en die moeten we grijpen in het belang van onze burgers en bedrijven.'

Kortom: voor diverse branches bestaan al cryptomunten. En er wordt volop geïnnoveerd met Blockchain-toepassingen. Dit bevestigt toch wel dat blockchain geen 'ver-van-je-bed-show' is. Zorg ervoor dat je de ontwikkelingen blijft volgen. Alleen dan kun jij je klant goed adviseren als de blockchain ook een grote rol gaat spelen in zijn of haar branche.

 • Cryptocategorieën
  ** Resultaten hackathons
Sort:  

Congratulations @cryptowezz! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11599.26
ETH 387.46
SBD 1.05