Sort:  

Hayır bunun farkında değilsin 😀 coogger yapılan paylaşımların belirli bir yüzdesini almaz sen istemedikce, eğer paylaştın içeriklerden belirli bir yüzdesini coogger'a bağışlamak istersen ayarlara girip beneficiaries belirtmen gerekiyor.

Bu ayar sende %0 olduğu için coogger senin paylaşımlarından bir pay almaz yani almıyor.

Bunu onaylamak için şu adrese gidip beneficiaries alanına bakabilirsin coogger hesabı var mı diye steemit.com/coogger/@kullanici ismi/permlink.json

Posted using www.coogger.com

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37669.95
ETH 2030.57
USDT 1.00
SBD 4.78