Steemit ve Steem power [Cointurk 23. Proje ] yunus bykgz#5640

in #cointurk6 years ago (edited)

Öncelikle merhabalar arkadaşlar herkese başarılar

Neden steem ve steem power biriktirmeliyiz

Yeni başlayan arkadaşların direk kazanç elde etme düşüncesi bizi olduğumuz yerden fazla ileri gidemeyiz mevcut steem ler ile bot alıp gönderilerimizi upvote yaptırıp güçlenmemiz gerek bot kullanırken de kar zarar hesabını iyi yapıp faydalı botları kullanmalıyız

Steem power bizim oy gücümüzü artırır misal Kuşadası hesabı gelip bizim bi gönderimizi upvote yaptığında kazanılan değer minumum 1 dolar ilken biz upvote yaptığımızda 0.01 dolar bile etmiyor bu bizim steem powerımızın düşüklüğünden kaynaklanıyor bu yüzden bizim steem powerımızı yükseltmemiz gerekir Kore ekibinin gönderilerinin trend olmasının gerekçeside budur bizim tr etiketini yükseltmemiz içinde steem powerlarımızı yükseltmemiz gerek şahsi düşüncem şu ben bundan sonraki tüm gönderilerimi % 100 stem power a vermeyi düşünüyorum bu şekilde daha hızlı ilerleyebilecegimin kanaatindeyim

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yunus bykgz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @yunushumeyra25! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Tebrik Ederiz! Bu Paylaşımınız'da 'destektr' Tag'ını Kullandığınız İçin Upvote Ve Resteem Kazandınız.

@destektr Yeni Türk Steemit Topluluğununa Destek Olmak Adına Hayata Geçirilen Bir Projedir.
Herhangi Bir Karşılık Ve Ödeme Talep Etmeden, Sadece 'destektr' Tag'ını Kullanan Ve @destektr'yi Takip Eden Herkesi Upvote Ve Resteem Yapar.

PhotoText-1521414670653.jpg

Lütfen Bu Hizmeti Sürdürmeye Ve Bundan Sonra Verdiğimiz Desteklerden Daha Yüksek Oy Oranı Alabilmeniz İçin, Oylama Gücümüzü Artırmaya Yardımcı Olmak Adına Alttaki Linkler'i Tıklayarak Çok Az'da Olsa Bağışta Bulunmak İstermisiniz.
(0.010 SBD) - (0.020 SBD) - (0.050 SBD) - (0.100 SBD) - (0.200 SBD) - (0.500 SBD) - (0.750 SBD) - (1.000 SBD)
Tüm Bağışlarınız SP Kiralamak İçin Kullanılacaktır. @destektr'ye Verdiğiniz Önemden Dolayı Çok Teşekkür Ederiz!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 62710.59
ETH 3048.49
USDT 1.00
SBD 3.77