Dolar haraketini etkileyen unsurlar.[Cointurk 31. Projesi] mehmet #1740

in #cointurk5 years ago

Günümüzde dünyanın en güçlü para biimi olarak görülen dolar,finans piyasasında önemli bir yatırım aracıdır.Amerika dünya ekonomi sıralamasında bitinci sıadadır desek yanlış olmaz,buna bağlı olarak ta ticari işlemlerde dolar ön önemli para birimidir.Günümüzde dolar çeşidi oldukça fazla sayıdadır,bunlara örnek olarak Kanada doları,Avurturalya doları nı sayabiliriz.Bu ülkelerden başka 20 ülkenin kendi doları mevcuttur ancak en önemli ve güçlü dolar Amerika ya aittir.
Foreks piyasasında birçok emtia ve para birimi Amerikan doları üzerinden işlem görür.

Doların Tarihi

Dolar 1500 lü yıllarda ortaya çıkmıştır,Amerika da ilk doların piyasaya çıkmasından sonra tüm eyaletler kendi dolarlarını üretmiştir,tahminen 1700 lü yıllarda 200 adet farklı dolar bulunmaktaydı,daha sonra bu dolarların kaldırılmasına ve tek bir dolar olmasına karar verilmiştir.

Dolar Kurları

Dolar kurunun oldukça hareketli olduğu bu günlerde ,hepimizin en çok merak ettiği dolar neye göre yükselip hangi sebebten düşüyor sorusudur.Bu sorunun sadece bir cevabı yoktur.Para piyasası kişilerin taleplerine göre şekilletnir.Taleplerin değişmesi bir para biriminin ,yükselişine ve düşüşüne yön verir,bu taleplerin oluşmasını etkileyen en önemli konu ise temel analiz dediğimiz savaş,işssizlik,ekonominin durumu,doğal afetler gibi sıralayabiliriz.Temel analiz bu durumun ortaya çıkmasında en önemli ensturuman dır.Bu gibi durumların yaşanması mum çubuklarınada yansır ve destek direnç seviyeleri kırılır buradada teknik analiz devreye girer,piyasaya hakim yatırımcılar haricinde acemi olarak tabir ettiğimiz yatırımcıda suyun akışına göre hareket eder.

SİYASET:

Bir ülkede siyasi bilinmezlik yada ekonomi nin kötüye gitmesi yada spekülasyon gibi durumlar doları ve diğer para birimlerini etkiler.Dolaın yükselmesi ve bunu uzun süre devam ettirmesi ekonomik durumun iyiye gitmemesi gibi değerlendirilenilir bunun yanında sözü geçen güçlü ülke ler,doların artış gösterdiği ülkeye karşı aldığı negatif tavırla ilgilide olabilir.

Son zamanlarda ülkemizde hayvanlara yapılan eziyeti önlemek için nler yapılabilir.

Resim:https://pixabay.com/tr/dollar-para-birimi-para-us-dollar-499481/

Sort:  

Congratulations @mkmk! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mkmk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mkmk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22863.86
ETH 1570.17
USDT 1.00
SBD 2.48