Kripto Paraların Efendisi: Bitcoin [Cointurk 34.Projesi] [handan#9365]

in #cointurk6 years ago


Bitcoin bir merkeze bağlı olmayan ilk dijital para birimidir. Bitcoin'ler internetten gönderip alabildiğiniz dijital paralardır. Diğer alternatiflerine kıyasla Bitcoin'lerin bir çok avantajı vardır. Bitcoinler arada banka veya takas kurumu kullanmaksınız kişiden kişiye internet üzerinden doğrudan gönderilebilir. Bu da işlem masraflarının çok daha az olması demektir. Bitcoin'lerinizi her ülkede kullanabilirsiniz. Hesabınız dondurulamaz. Herhangi bir önşart veya düzenleyici limitler yoktur.

Bitcoin'ler ücretsiz Bitcoin madenci uygulamasını kullanan herhangi birisi tarafından internet üzerinden üretilir. Madencilik her bir Bitcoin bloğu için belirli bir miktar iş gerektirir. Bir blok için gereken iş miktarı network tarafından otomatik olarak belirlenir ve Bitcoin'ler her zaman öngörülebilir ve limitli oranda üretilir.
 

Günümüzde pek çok yatırım yöntemi kullanılmaktadır. İnsanlar yatırımlarını genellikle bankalar üzerinden gerçekleştirmekte ve yatırımlarını buralarda değerlendirmektedir. Nakit paralarını faiz oranı ile biriktirmekte ve banka hesabında kaldığı sürece, sürekli bir şekilde birikim yapılmaktadır. Ancak yatırım seçeneklerinden birisi olan Bitcoin, bankalar üzerinden yapılan bir tercih olmamaktadır. Bu yatırım tercihi internet sağlayıcıları üzerinden yapılan işlemler sonucunda oluşmaktadır. Kişiler bitcoin satan internet siteleri üzerinden satın alımları gerçekleştirerek, mevcut internet hesaplarında birikim yapmaktadır. Genel olarak bitcoin, “kripto” olarak değerlendirilen bir para birimidir. Bu para biriminin herhangi bir banka ya da bir devlet ile ilişkisi yoktur. Ancak tüm dünyada yaşayan insanlara hizmet vermektedir.

Pek çok kişi Bitcoin üzerinden yatırım yapmakta ve oldukça karlı bir yatırım tercihi olarak görmektedir. Bunun sebebi değerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak üretimi çok fazla yapılmadığından çok büyük değer kaybetme veya değer kazanma olasılığına sahiptir. Bu yüzden insanların %80’lik bir dilimi, halen bu yatırım tercihine güvensizlik duymaktadır. Kişilerin genel yatırım tercihi bankalar olduğundan, Bitcoin için şüpheler devam etmektedir. Bunun yanı sıra Bitcoin para biriminin kullanıldığı bazı yerler de vardır. Bunun ülkemizde ilk örneği ise, bir futbol kulübünün oyuncu transferinde Bitcoin kullanmış olmasıdır. Oyuncu transferlerinde genel olarak Amerikan Doları kullanılmaktadır. Ancak bir ilke imza atılmış ve oyuncu için 2 adet Bitcoin verilmiştir. Bu durum da, kripto para biriminin günlük hayatta dahi kullanılabileceğine dair bir işarettir.  

Oyuncu transferinin yanı sıra genel olarak yatırım aracı olarak kullanılan Bitcoin, günümüzde şu an için başka bir alanda kullanılmamaktadır. Ancak sahip olduğu yüksek değerler yüzünden, pek çok kişi ve devlet bu para birimi üzerinden yatırım yapmakta ve kısa sürede çok hızlı bir şekilde para kazanmaktadır. Önceki yıllardan elinde bitcoin bulunan kişiler için bu durum daha kolay hale gelmektedir. Bitcoin’in günümüzdeki değeri yaklaşık 30.000 Türk Lirası’dır.

2009 yılında dünyaya adını duyuran Bitcoin, ünlü bir sanatçı olan 50 Cent’i iflas etme durumundan kurtarmıştır. Bu durumun oluşmasında ünlü rap sanatçısı, mevcut bitcoin hesabını hatırlamış ve giril yapmıştır. Hesabına tamı tamına 120 bitcoin olduğunu görmüş ve yeniden milyoner olmuştur.

Bitcoin, gelecek vaadi oluşabilecek bir para kaynağı mıdır bilinmez ancak değerli olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Oldukça değerli olmasının yanı sıra, az üretiminden dolayı kıymeti oldukça artmaktadır. Devletlerin sağladığı yasal düzenlemeler doğrultusunda, bitcoin madenlerinde çok az kripto para üretimi yapılmaktadır. Bunun üretimini ise işinde oldukça uzman olan yazılımcılar yapmaktadır. Çeşitli kişisel bilgisayar kodlarının çözümü ile üretilen bu para, oldukça zahmetli bir üretim sürecine sahiptir. Ancak elde edildiği takdirde paha biçilemez bir yapıya sahiptir. Günümüzde altın kadar kıymetli olan bitcoin, altın rezervleri son bulduğunda yerine geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca devletler tarafından oluşturulan yasal düzenlemelerde esneklikler yaşanacak ve kanunlar bitcoin üretimini teşvik edecektir. Kripto paraların günü geldiğinde, ülkeler tarafından kullanılacağı tartışılamaz bir gerçektir. Ancak bu süreç, önümüzdeki 60 ya da 70 yıl sonra gerçekleşebilir. Çünkü halen kripto paranın ne anlama geldiğini bilmeyen birey sayısı oldukça fazladır.  

Öncelikle kripto paranın dünyaya etkin bir şekilde duyurulması gerekmektedir. Ardından ülkeler tarafından kripto para kullanımı yasallaşmalı ve herkes, banknotlarda olduğu gibi Bitcoin sahibi olmalıdır. Bu sayede devlet işlerinde, spor kulüplerinde yapılacak transferlerde ya da kişilerin birikim yapmalarında oldukça büyük bir kolaylık sağlanacaktır. Çünkü kripto paranın sahtesi yapılamamaktadır. 

Makalenin kullanım hakları kusdasi ve ekibine aittir.

Sort:  

This post has received a 0.31 % upvote from @drotto thanks to: @handan.

Congratulations @handan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @handan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64865.94
ETH 3547.45
USDT 1.00
SBD 2.33