Bitcoin ve Blockchain Teknolojisi + [Cointurk 34. Projesi] + [agememnon#6355] | busy

in #cointurk6 years ago

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Kripto para dünyasının amiral gemisi olarak değerlendirilen bitcoin 2008 yılında, Satoshi Nakamoto tarafından (kim olduğu net bilinmemekle beraber, böyle bir kişinin de varlığı hakkında değişik görüşler mevcuttur.) çıkarılmıştır. "Kişiden kişiye elektronik para sistemi" yani P2P, merkezi olmayan dağıtık bir ağ yapısına sahip olan dijital bir para birimidir.
image.png

Kaynak


Açık kaynak kodlu olan bitcoinin mevcut kodları herkes tarafından görüntüleneceği gibi zaman içerisinde türevleri de değişik adlarda daha da geliştirilerek kodları değiştirilerek piyasaya çıkarılmıştır. Bu gün coinmarketcap verilerine göre, 1619 adet değişik isimli kripto para mevcuttur. Bu ekosistem içerisinde, şu an bitcoinin market hacmi 116.206.135.719$ ve parasal değeri 6.779,93$'dır.

image.png

Kaynak


Bitcoin ve diğer kripto paralarda yapılan her bir işlemin tutulduğu kullandığı blok chain - zincir denilen dijital bloklara kaydedilir ve bu blokların bir araya gelmesiyle zincirler oluşur. Yapılan her bir işlem dünyanın her tarafında herkes tarafından görülebilmektedir. Bu teknoloji ile, yapılan bütün işlemler ilk gününden bu güne kadar hepsi dahil olmak üzere; kim?, kime? ve ne kadar bitcoin gönderdi? sorularına cevap bulabiliriz. Bu işlemlerin kaydını dileyen herkes tutabilir ve tutulan bu işlemlerin çokluğu nedeniyle belirli düzen içerisinde bu kayıtlar birbirleriyle senkronize edilmektedir. Bu aşamada karşımıza "madencilik" terimi çıkıyor ki bu para transferlerini gerçekleştirmek için oluşan problemlerin çözümünü sağlayan kişilerin yaptığı işe verilen isimdir. Karışık ve değişik uzunluklardaki verileri alıp sabit uzunluktaki verilere dönüştüren Hash algoritması kullanılarak belirli bir koda dönüştürülmek suretiyle problem oluşturuluyor ki işin ucunda para transferi olduğu için; kullanılan algoritmanın çözümünün oldukça zor olması gerekiyor, bu yüzden SHA-256 (Secure Hash Algorithm) denilen bir algoritma kullanılıyor. Bu algoritmanın ürettiği problemlerin çözümü için güçlü bir donanıma sahip sürekli olarak çalışan bir sistem gerekmektedir. İşte oldukça zor olan bu transferlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için çalışan madenciler bunun karşılığında bitcoin sistemindeki ödül olarak oluşturulan bitcoinlerden kazanmaktadırlar.

Toplam 21 Milyon üretilecek olan bitcoinin bu gün 17.139.725 tanesi üretilmiştir. Zorluk derecesi de her geçen gün artmaktadır.

image.png

Kaynak

Bu makalenin kullanım hakları Kuşadası grubuna aittir.

Bir sonraki projede görüşmek üzere,
Hoşçakalın...

st aralık.png

hakan.png


Sort:  

Congratulations @agememnon! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - France vs Belgium


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 71192.75
ETH 3667.67
USDT 1.00
SBD 3.75