Nejcennější

in cesky •  26 days ago 

V tématu týdne jsem se díky vám seznámil s mnoha zajímavými místy či budovami. Za což děkuji. Ačkoliv rád poznávám nová místa, cestování mě, až tak tolik nebaví. Teď si trochu protiřečím, že?. Cestovat v jedné stopě považuji za jakýsi druh relaxu. Rozumějte klidnou jízdu po zapomenuté silničce a projíždět vesničkami českých luhů a hájů. Naopak jízda do rušného města, kde je potřeba sledovat značky, semafory, chodce a i okolní (kolikrát bezohledné) řidiče, opět na mě působí negativně.

Jedno místo v tématu nezaznělo. Když jej poznáme, je pro nás nové. Při každém jeho poznávání cítíme jistou dávku vzrušení. Které postupně slábne a slábne, až zmizí úplně. Proč? Prostě se stane běžnou součástí našich životů a postupem času se ztrácí pod haldou jiných více či méně důležitých položek v našich životech. Proč to tak je. Nevím. Možná proto, že čeho máme dostatek, začneme brát jako samozřejmost. Tento stav trvá jen do té doby, než to ztratíme. Teprve potom si uvědomujeme, co jsme ztratili a jakou to mělo pro nás hodnotu. Toto také platí zejména ve vztazích, ale to je zase jiná kapitola.

Jistě jste již pochopili, že celou dobu píši o domovu. O domovu každého z nás. O místě, kde se cítíme v bezpečí, kde můžeme s pocitem klidu usnout, přemýšlet či vychovat své potomky. Mnozí berou svůj domov jako samozřejmost a podle toho se (bohužel) k němu také chovají. Jenomže domov není možné koupit jako dům, či byt. Domov si každý buduje ve svém srdci. Pokud je rozbořen, na ruinách starého se nový buduje velmi těžko. Za mě osobně, jsem rád za místo ve kterém žiji. Za místo, kde se vystřídá chladné klima s horkým. Kde nehrozí zemětřesení nebo větrná tornáda. Za nejhorší je považována srážka s blbcem.Jsem rád za každého člověka, který děla svůj domov hezčí. Protože ať chceme nebo nechceme. Náš společný domov máme jen jeden. Je to, zatím, modrá koule svištící vesmírným prostorem. Někteří z nás dělají všechno proto, aby z našeho domova zbyla jen pustina. A tak jsem jsem několik míst našeho domova nafotil. To co jsem dnes viděl jako samozřejmost, příštích letech už může být jen vzpomínkou.


Na prvním obrázku můžete zahlédnout místního vodníka. Toť imaginární bytost. Na posledních. Svinčík po lidech. Být vyšší entitou, která by mohla rozhodovat o bytí a nebytí. Nejspíše bych experiment ve formě lidí ukončil. Protože to co lidstvo v globálním měřítku dělá se svým domovem, nebude mít obdoby celém vesmíru.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Děkuji. Prosté slovo za hlubokou myšlenku.
!trdo

Congratulations @bucipuci, you are successfuly trended the post that shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.13419675 TRDO & @bucipuci will get 0.08946450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Rádo se stalo :)


!BEER

:-)

!trdo
Máme různě velké domovy. Táta bral jako domov Evropu. Matka pár ulic na Letné.

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.31158675 TRDO & @krakonos will get 0.20772450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Vždyť je to dobře. Kdyby jsme všichni měli vše stejné i myšlenky, bylo by to tu dost stereotypní.


!BEER

Ano, je to dobře...
!BEER Ti přeju, ale neteče.

Moc hezky napsáno ;-)
!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.62308238 TRDO & @jjprac will get 0.41538825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Ano, domov je domov a je důležitý ;)

Přesně tak :)


!BEER

Congratulations @xlisto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 12000 upvotes. Your next target is to reach 13000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @xlisto, your post successfully recieved 1.06886588 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.2077245 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.0894645 TRDO curation
@jjprac earned : 0.41538825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site