Zase to jídlo

in #cesky4 years ago (edited)

Před novým rokem jsme se stavili s @babajaga01 do restaurace lamplota , no vlastně už to lamplota není dnes je tam nějaká himalájská restaurace tak jsme hned zkusili jak vaří . Můžu vám říct že tak dobré JEHNĚČÍ NA KARI jsem už dlouho nejedl i pivko bylo super :D
20191129_195237.jpg

Ještě malá ukázka posledního uzení

20191128_161853.jpg

20191128_171017.jpg

Koukal jsem se že už jsem tu s vámi rok ,jen mě mrzí že se mi nepodařilo se dostat aspon na delfínka :D
Jinak dobrou chut kdo se vydáte do Brna do himalájské .

Sort:  

Zkus tam ještě přidat tag #foodie ...
!trdo
P.S.: Budu tady v květnu třetím rokem. A pochybuju, že v roce 2020 to dotáhnu na delfína.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 0.29235938 TRDO & @krakonos will get 0.19490625 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Dobrou chuť zpětně :)

!BEER
!trdovoter

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 0.77817713 TRDO & @jjprac will get 0.51878475 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Není zač ;-)

Congratulations @jjprac, 2.51% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @womic!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @womic, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Kde to je? Vypadá to výborně!

na nádru . lamplotu určitě znáš jako brnák , ted se to jmenuje himalaya

Congratulations @womic, your post successfully recieved 1.07053651 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.19490625 TRDO curation
@jjprac earned : 0.51878475 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To vypadá lákavě. A ta udírna ještě líp.

Posted using Partiko iOS

Congratulations @womic! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69158.00
ETH 3746.90
USDT 1.00
SBD 3.68