Věčný boj nováčků

in cesky •  3 months ago 

CZ
Denodenně tady bojuji se steem power , buďto napíšu článek a dám par upvotů, nebo si zahraju steemmonsters. Obojí
bohužel nejde. Včera jsem zkusil oboji a když už mi nešlo ani hrát ani upvot tak jsem si steem power koupil ,ale ejhle,
jakmile přibyl power tak mi odešel s těch propůjčených 20 a byl jsem na tom stejným. těším se jak se tímhle začátkem prokoušu.
EN

Every day, I fight with power, either write an article and give up vamps, or play steemmonsters. Both
unfortunately not. Yesterday I tried both and when I couldn't even play or chase so I bought power, but look,
as soon as power was added, he left me with those 20 and I was the same. I'm looking forward to getting through this start.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Předpokládám, že jsi měl delegovaných 15 SP. Jak si postupně doplňuješ vlastní SP, tak těch 15 je oddelegováno.
Teď už pojedeš za své, už Ti bude SP jenom růst.

Každý začátek je těžký. Když zmizí počáteční delegace od firmy, tak to vypadá, že jsi nic nedělal ;-). Teď už to půjde jen nahoru :-D

Přeji hodně sil, teď už to bude jen lepší :-).

Neboj bude to jen lepší a lepší....

Congratulations @womic! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!