drak , téma týdne

in #cesky5 years ago

20190923_143601.jpg
Předem se omluvím za velmi krátký článek . Nemám ted moc času a v hlavě mám prázdno už dlouhodobě asi tak jako ten drak na fotce :D .
Po dlouhé době jsem zase šel něco vyřídit do Brna a po dobře vykonané práci jsem si zašel na 2 do BOGOTY a tam jsem si na stropě všimnul tohohle krasavce :D tak jsem ho vyfotil a aspon fotkou přispěji.

Sort:  

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic got 0.42903000 TRDO & @jjprac got 0.28602000 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @womic!
@womic got 0.21223800 TRDO & @krakonos got 0.14149200 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER
!trdo

Comments can not get TRDO reward!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

View or trade BEER at steem-engine.Hey @krakonos, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

Whoa! I thought that it was real for a second!

Posted using Partiko Android

Pěkný brněnský drak :-D !BEER

View or trade BEER at steem-engine.Hey @womic, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @womic! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

podle názvu bych to šacoval na coffeeshop :D
!BEER

View or trade BEER at steem-engine.Hey @womic, here is a bit BEER for you. Enjoy it!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69380.97
ETH 3764.30
USDT 1.00
SBD 3.86