Maluješ?

in #cesky5 years ago (edited)

Někdy kolem Vánoc jsem u kamarádky narazila na stránku www.malujes.cz
Prodávají obrazy, který si můžete sami vymalovat podle čísel. Okamžitě jsem si jeden objednala a byla jsem na něj natěšená jak malý děcko.
Já, absolutní nemalíř a nekreslíř :) sem měla něco malovat. Vždycky jsem hrozně přetahovala a neuměla nakreslit ani normální strom.
Tak jsem si řekla, že bych se to timhle mohla trošku doučit (hlavně to přetahování).
Obraz přišel během 14 dní a já mohla začít. Byli k tomu rovnou přibalený štětečky, barvy a vzor.
První den jsem u toho vydržela sedět celý4 hodiny :)
No, po 4 hodinách to vypadalo, že to bude pěkná makačka, protože jsem toho vlastně moc nevymalovala, ale byla jsem z toho fakt nadšená! :)

Postupem času jsem tomu přišla na kloub, vychytala jsem všechny grify, jak to vybarvit co nejlíp a začalo to jít čím dál líp.
Nevybarvených čísílek bylo ale pořád spoustu :) Ale už to začalo trošku vypadat k světu :)

No a po necelých dvou měsících jsem se doplácala skoro ke konci :)

Stačilo dobarvit největší plochy s černou a dopuntíkovat nejmenší místečka. Ale to byl z toho největší vo**r 😀😀.
Každopádně se mi to podařilo dokončit a už se chystám vybarvit další obraz s jelenem, ale ten ukážu zase až bude hotovo 😊

Mimochodem jsem si u toho skvěle procvičila trpělivost a přesnost. A hlavně je to skvělej detox pro hlavu! Takže doporučuju 👩‍🎨👍

Posted using Partiko Android

Sort:  

Your post was upvoted by the @art-venture account after manual review and included in Art-Venture magazine. The upvote and support of Art-venture magazine would greatly appreciated!
Unbenannt-1-1a.jpg

Thank you!!

Posted using Partiko Android

hezkýýýýý :)

Dekuju!! :))

Posted using Partiko Android

Congratulations @tttweety! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65791.75
ETH 3465.64
USDT 1.00
SBD 2.68