1 St.Bronze..

in cesky •  13 days ago

Vážení a milí přátelé Steem Monsters.

Oznamuji Vám , že má maličkost překonala veškerá nebezpečí a psychickou újmu a stala se držitelem členství 1st Bronze

1bonze.png

Neznalost karet tu asi neomlouvá. Studuji to ale nemam příliš úspěšnost brzdí mne Angličtina. Asi by to chtělo Někoho kdo umí poradit jak přeložit stránku z angličtiny včetně obrázku .Abych to mohl poslat na tisk a vytisklo se mi to přeloženo včetně obrázků (jde o karty a jejich symboliku abych je dokázal poskládat pro správný boj. Prosím , kdokoli to umíte poraďte mi.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Blahopřeju,poradit však nedokážu.

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 100 upvotes. Your next target is to reach 200 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!