Do monitoru tupě zírám..

in #cesky2 years ago

Celý týden všude Gott ... V rádiu, televizi, na netu , tisk... no prostě všude. I mne přišla na mysl písnička božského Káji.. Trezor. tak jsem si ji převedl na svoji maličkost u netu a zparodoval..
Do monitoru tiše zírá, v hlavě jenom černá díra ,co mam splodit na steemitu, kdopak asi poradí mi tu...?
Zas o jednoho génia míň. Škoda ho. Čest jeho památce.
noty.jpg

No nic, snad zas najdu něco čím Vás zase pobavím nebo zaujmu v tomto pošmourném čase..

Sort:  

!BEER
!trdo

Sorry @tazi, this post is older than 3 days, therefore, this post can't reward TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.04262400 TRDO & @xlisto will get 0.02841600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.20127600 TRDO & @krakonos will get 0.13418400 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Nemůže být vždy posvícení (inspirace) ;)
Tak na inspiraci!
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.39281400 TRDO & @jjprac will get 0.26187600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web SiteHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Třeba to půjde s !BEER
!trdoHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

!BEER na toHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @transom, your post successfully recieved 0.636714 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos : 0.134184 TRDO
@jjprac : 0.261876 TRDO
@xlisto : 0.028416 TRDO


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEERHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!