a zase jedna hádanka...

in #cesky2 years ago

Dost často tu píši o zvířátkách co se tu objevují. Tentokrát jsem jedno našel za oknem . Kdo Pozná co to je za potvůrku bude odměněn . mura.jpg

Nápověda : spodní křídla jsou oranžová...

Sort:  

Dlouhozobka svízelová

Kdyby ta křídla roztáhl, bylo by to snazší...
Lišaj to je. Smrtihlav je dole spíš do žluta. Do oranžova je Paví oko...
!trdo

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.31167788 TRDO & @krakonos will get 0.20778525 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Taky jsem pro Smrtihlava, jako kolegové nade mnou ;-)
!trdo
!BEER

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.63183038 TRDO & @jjprac will get 0.42122025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Lišaj Smrtihlav řekl bych.

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @transom, your post successfully recieved 0.94350826 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.20778525 TRDO curation
@jjprac earned : 0.42122025 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Že by to byla můra Dlouhozobka svízelová? :)

Posted using Partiko iOSHey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

@transom ? 🙂 jak to dopadlo? Jsem napnutej! 😁
!BEER

Posted using Partiko iOS