Sort:  

Hezká možnost, ale volím sám. I když mám ještě 12 vlných hlasů.
!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @samoto4!
@samoto4 will receive 0.26435363 TRDO & @krakonos will get 0.17623575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Volných hlasů je škoda, využij je taky pro legitimní svědky ;-)

Ještě mám 7 volných hlasů... Hlasuju vždycky pro ty, kteří jsou těsně pod Sunovými. (Taky si nepatrně posiluju SP.)

To je dobrá strategie, tlačí je výš ;-)

!BEER

Díky za informaci. Může se hodit.
Konkrétně @pharesim hezky podpořil českou komunitu svojí delegací SP, díky mu za to ;-)

Jo jo já už sem to "delegoval" :)

Congratulations @samoto4, your post successfully recieved 0.26435363 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.17623575 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @samoto4! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27247.24
ETH 1908.50
USDT 1.00
SBD 2.25