You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemití rybníček

in #cesky2 years ago

My jsme třeba absolutně kryptem nepolíbeni a když jsme Steemit zakládali (něco přes měsíc zpět) tak to že to má pár klíčů který si je potřeba někde uložit, mě vůbec nerozhodilo... Jakousi kolektivní pomocí od spousty lidí z #cesky sme získali takový ty nejduležitější informace a teď prostě zkoušíme co to umí... Je teda pravda že mám v hlavě aspoň 20 otázek co by mě zajmali ale vychrlit tady nějakej dlouhej post by asi nebylo úplně vhodný takže spíš čekám kdy někdo něco v nějakým postu napíše a snažím se to pochytit 🙂

!BEER
!trdo ať sou v #cesky dobrý posty všecky 😉

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Congratulations @rullicky, you are successfuly trended the post that shared by @bodie7!
@bodie7 will receive 0.02016000 TRDO & @rullicky will get 0.01344000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky :)

Tak to máte zvídavýho ducha asi :) Jen víc takových lidí!

Kolikrát je fajn sepsat všechny své dosavadní otázky na jedno místo (do jednoho příspěvku). Může se totiž stát, že najednou na všechny a na jednom místě dostaneš odpověď. Může to třebas pomoci i někomu jinému. A povětšinou nám v #cesky nevadí ani delší příspěvky. ;)

Směle steemuj!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36573.27
ETH 2395.04
USDT 1.00
SBD 4.00