You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 16.1.2020

in #cesky3 years ago

Tuto temu mam jiz taky za sebou. Pri treningu jsem najednou si zacala vsimat, ze jsem brzy a hodne udychana. Pak jsem si vsimla i jinych veci a prostudovala vsechno mozne na tuto temu. Pak se rozhodla pro kuru s Cordycepsem. Je to houba, ktera pomaha "vycistit" plice a zvysuje jeji kapacitu az o 30%. Hodne pomohlo.

Sort:  

Jo jo znám z čínský medicíny :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28259.03
ETH 1808.57
USDT 1.00
SBD 2.99