Večerní přemýšlení

in #cesky3 years ago

Už je večer a přemýšlím. Ale nechce se mi. Jo už vím. Nevíte jestli funguje pořád BEER? A nechystaji se s ním nějaké změny?

Photo pixabay

Sort:  

!BEER tady muslim ještě funguje
!trdo
!COFFEEA

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @ritxi!
@ritxi will receive 0.01454963 TRDO & @zirky will get 0.00969975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

uvidíme časem !BEER

Muslim funguje všude!

salam alejkum, nebo jinak Salám a mléko.

Hebrejsky je to "Šalom alejchom". Zvláštní. Znamená to "Mír všem". A ani jedni se tím moc neřídí, i když jsou aspoň jazykově blízcí bratranci...

Vím. Je to smutné. Křesťani, katolík, protestant, pravoslavný, to je jedno - kdyby se řídili desaterem taky by to vypadalo jinak. A islám a korán taky není agresivní, dokonce nabádá k toleranci. Je to jen o lidech. Nikoli o víře.

To jo no. Jinak pivko začne fungovat i na druhé straně co vím již brzy.

You have used the Hashtag #[CC] and can now reward 101.0 comments under your post with one CC.

More information about the Commentcoin-Project can be found on this account.
You can easily add an upvote to this post to support the project.
Thanks for using it.

Happy comments.
Your CC-Team:
@kristall97 ([Code-Designer])
@alucian ([Project-Designer])

!BEER na Úlu asi zatím neteče. Ale nic bližšího nevím... Na Hive-engine je ke koupi za docela vysokou cenu. Taky tam není moc nabídek :)
!trdo

!BEER budu to sledovat


Hey @ritxi, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @ritxi here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @ritxi, your post successfully recieved 0.01454963 TRDO from below listed TRENDO callers:

@zirky earned : 0.00969975 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22878.93
ETH 1647.69
USDT 1.00
SBD 2.66