Bitcoin se dotknul už $13,000. Co bude dál?

in #cesky5 years ago

Očekává se, že až se cena bitcoinu ustálí, přeleje se kapitál do altcoinů. Konkrétně do high-cap altcoinů, řekněme z TOP 20 - TOP 100, konkrétně vám to nikdo neřekne.

obrazek.png
Cena bitcoinu za posledních 30 dní, zdroj: Coinpaprika

A co bude dál?

Potom se kapitál přelije do low-cap altcoinů. Tedy do těch, co jsou od místa 100 a dál v žebříčku market capu.

obrazek.png
Zde je vidět nárůst celkového market capu, neboli kapitálové hodnoty kryptoměn, zdroj: Coinpaprika

obrazek.png
A tady vidíte růst kryptoměnového market capu, když není započítán bitcoin, zdroj: Coinpaprika

Vy co držíte altcoiny, nezoufejte, podívejte na graf bitcoinové dominance...ta nepůjde na 100%, časem se zase vrátí k 40%-50%, to nemusí nutně znamenat pád bitcoinu, ale relativní nárůst altcoinů.

obrazek.png
Bitcoinová dominance, zdroj: Coinpaprika

Hlavní otázka je však, kdy to přijde?

To momentálně nikdo netuší. Rozhodně se nesnažte trejdovat proti trendu. Když takto bitcoin roste, není dobré jej shortovat. A já bych se jej osobně ani nezbavoval. Sice dost krvácím v páru s BTC snad u všech altcoinů, kromě NEX, o kterém jsem psal nedávno v tomto článku Decentralizovaná burza NASH s pasivním příjmem | Binance killer! | Airdrop o $ 100 000.

Říká se, že tentokrát se bitcoin dokáže v pohodě přehoupnout přes $ 20,000 bez nějakých větších zádrhelů. Ono by bylo docela překvapivé, pokud by nepřišly nějaké korekce. Ale popravdě, ony přicházejí. Jenom jsou na nižších časových timeframech, které jen tak člověk nevidí.

obrazek.png
6-ti % korekce na 15-ti minutovém timeframu, zdroj: TradingView

Trejdování zdar a bitcoinu obzvlášť 😃

Sort:  

Congratulations @ritxi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 15000 upvotes. Your next target is to reach 20000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63872.47
ETH 3047.95
USDT 1.00
SBD 3.99