I really wondered how this habit is widespreadsteemCreated with Sketch.

in #cesky4 years ago (edited)

Inicials of lovers engraved on a tree ... Do you meet them in Africa or Asia? A don´t know. I ask for it.
P1060434.JPG
V našem případě se dozvídáme, že M už nemiluje A, která byla nahrazena N. Zcela genderově nekorektně předpokládám, že to tam vyryl muž.
A to H dole? No, syn dostal k narozeninám kapesní nožík... Je to špatně, rýt do živých stromů. Ale on to zdravý strom vydrží. Já už snáším svého syna 6,5 roků a také celkem žiju.

Sort:  

The @OriginalWorks bot has determined this post by @krakonos to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

To nominate this post for the daily RESTEEM contest, upvote this comment! The user with the most upvotes on their @OriginalWorks comment will win!

For more information, Click Here!

My brother and his wife did that, here in the US. She's from Africa, I don't know whose idea it was -- I'll ask! :)

Thank you for your interest. I suppose the Eskimos and the inhabitants of the desert do not know the habit. Can you bang in the bamboo? I don´t know. There are no bamboo here...

Yeah I have a feeling it would ruin bamboo, but there aren't any here either!

This post recieved an upvote from minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond

This post recieved an upvote from minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond

Počkej, až dostane do ruky ryčku. To se teprv budou dít věci.

Co ryčku, tetovací jehlu ;)

Nestrašte... Syn má rozum. Zrovna dneska říkal, že tetování vypadá docela dobře na mladých. Ale na starých... A že každý bude jednou starý, takže je tetování ceklem blbost. /Zespisovněno./

This post received a 47.54% upvote from @animus thanks to @krakonos! For more information, click here!