Spring

in #cesky3 years ago

Quarantine has been declared in relation to coronavirus in the territory of my country, the Czech Republic. We expect that a curfew will soon be imposed.
P1120086.JPG
So I ran out to photograph the spring. Nature is not interested in human problems. It is beautiful.
P1120087.JPG
In relation to coronavirus, quarantine has been declared in the territory of my country, the Czech Republic. We expect that a curfew will soon be imposed.
P1120080.JPG
This spring started early. But now we talk about coronavirus, not about global warming.
P1120084.JPG
A tenhle obrázek by cizinci nepochopili... Až opadá listí z dubu! Tak se jmenuje jedna Werichova pohádka. Čert si smí odnést sedláka do pekla, právě až opadá listí z dubu. A listí z dubu nikdy úplně neopadá... Doufám, že současná epidemie skončí dřív, než opadá listí z dubu...

A rozšířený překlad mého anglického povídání... V souvislosti s koronavirem je na území mého státu, České republiky, vyhlášena karanténa. Čekáme, že brzy bude vyhlášen i úplný zákaz vycházení.

Tak jsem si vyběhl ven vyfotografovat jaro. Přírodu lidské problémy nezajímají. Je krásná. Už K.H.Mácha staví v Máji přírodu do kontrastu s lidským pinožením... Vilém jde na popravu 1.května. Všechno v rozpuku, omamně voní, cvrliká, miluje se... A Vilém bude viset.

Letos začalo jaro dřív. Ale teď se všude mluví o koronaviru, ne o globálním oteplování. Až skončí epidemie, a ono to půl roku nejméně trvat bude, tak nám tu po ní zůstane ekonomická krize. Tak se zas bude do omrzení mlít o ní... Přitom se většinou jenom opakuje už známé a napsané. No, mám základní lidské právo na nevnímání informací, že...
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Sort:  

Všeho moc škodí. I informací.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 4.28211563 TRDO & @jjprac will get 2.85474375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.05346000 TRDO & @garygeo1 will get 0.03564000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Nice photos. :)
!trdo
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @steemean, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.05048325 TRDO & @steemean will get 0.03365550 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo
!shop
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.00968963 TRDO & @zirky will get 0.00645975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 4.39574851 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 2.85474375 TRDO curation
@steemean earned : 0.0336555 TRDO curation
@zirky earned : 0.00645975 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.03564 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 10.46% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @steemean for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Spring vibes are everywhere...

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17155.45
ETH 1269.52
USDT 1.00
SBD 2.22