Sort:  

Že se mi vrátí to jsem věděl. Nevěděl jsem ale, že se dá oddelegovat... Jakým způsobem? Stejně jako když jsem delegoval, s tím rozdílem, že zadám počet delegované SP jako mínusovou hodnotu?

Stejně jako jsi ji delegoval, jen namísto určité hodnoty zadáš "0".

No a jen tak mimochodem zapoměl jsem tam dodat že Creative bot přijímá jen 500+ SP ... :/

@petecko děkuji za vyjasnění. :)

Pro různé množství delegované SP má boty rozdělené MSP už dlouho.

Je někde nějaký přehled komu a co deleguji? Zatím jsem tedy delegoval jen přes minnowsupport jinému uživateli. Při ukončení vždycky přišel odkaz, kterým jsem to oddelegoval. Mimo tento systém nemám tušení jak s delegací zacházet.

Komu deleguješ by sis měl pamatovat, asi jako komu půjčuješ peníze :) kdyby ti nepřišel odkaz, můžeš pomocí SteemConnect delegaci zrušit i ručně.

Kdybys zapomněl, kdo má tvou SP, můžeš to najít v blockchainu: http://steemd.com/@xlisto

Ale obecně se delegovat za těhle cen podle mého názoru nevyplatí.

S počtem paměťových buněk v mé hlavě je to podobné jako počtem vlasů na tvé hlavě. :)
Položím otázku jinak. Je nějaký nástroj pro listování v mé účetní knize? V současné době má moje účetnictví 40 stránek a hledat jeden záznam je dost titěrné. Myslím tim třeba filtraci konkrétních událostí nebo skok na konkrétní datum apod.

Hele, já mám náhodou docela hustý vlasy :)

Myslím, že tam žádný filtr není, musíš prostě listovat a hledat přes filtr v prohlížeči :)

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13251.30
ETH 388.79
USDT 1.00
SBD 0.98