You are viewing a single comment's thread from:

RE: Můj deník 16.1.2020

in #cesky2 years ago

V tom jsou prostě tyhle sekvenční cvičení super no, že tě to učí sladit ten dech s tou činností, protože ti nic moc jinýho nezbejvá. A když se to člověk naučí, tak pak může zkoušet další věci.

Já o tom budu psát, ale je třeba takovej test, kterej mám z Butejkovy metody. Sedneš si a necháš dech přirozeně zklidnit pár minut. A po jednom přirozeným výdechu (ne nějak na sílu) zadržuješ dech a Butejko uvádí, že zdravej člověk by měl bez problému vyvdržet tušim 60 vteřin do dalšího nádechu (a ten nádech by zase neměl bejt na sílu, ale přirozenej, takže nic netlačit do maxima). Jmenuje se to kontrolní pauza, ale dá se měřit i pauza maximální. Ta tabulka na vrcholu je úplně z jinýho světa. Jako 180 vteřin, to je fakt celoživotní jogínství :D

https://www.normalbreathing.org/buteyko-table-of-health-zones/

Sort:  

Hele a prosímtě nepsal jsi už pro mě ty cviky na to posílení krční páteře, jak jsme o tom jednou mluvily, nepřehlédl jsme to někde? :)

Jaj vidíš to. Jsem věděl, že jsem na něco zapomněl :) Tak já to postupně sepíšu

Dík... :)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29157.23
ETH 1958.94
USDT 1.00
SBD 2.32