Mutluluğun sırrı / The secret of happiness

in #cats5 years ago

b427f074-1ee3-47b1-95be-f12ec2861b4f.jpeg


Eğer canınız sıkkınsa veya kendinizi yalnız hissediyorsanız, bu tatlı dostlarımızla zaman geçirin.

If you are not feeling well or you are feeling alone, spend some time with these cute friends of ours.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Manzaraya geçmişsin kedi diyorsun. Yapma :)

Kedilere karşı bir zaafım var, ne yapayım :)
Manzaranın güzelliği çok daha fazla tabii ama iki tane birden gelince dayanamadım işte :)

Oradaki kediler kalkmıyor da. Bacağım baya acımıştı ama kediyi kucağımdan indiremiyordum :)

Mümkünse yemekle kandırmak lazım, anca öyle kalkıyorlar :)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @erensonmez.

Loading...

How Cool!

You got a 5.56% upvote from @coolbot courtesy of @erensonmez!

Help us grow, delegate today!

You got a 8.70% upvote from @kakibukit courtesy of @erensonmez!

You got a 33.33% upvote from @voteme courtesy of @erensonmez! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

This post has received a $53.89 % upvote from @siditech thanks to: @erensonmez.
Here's a banana! banana-small.png

Loading...

You got a 10.98% upvote from @dailyupvotes courtesy of @erensonmez!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27427.87
ETH 1785.65
USDT 1.00
SBD 2.74