5 safe driving keys

in #cars6 years ago
Safety is above allAn toàn là trên tất cả
Today, I read about a small accident on the blog @xuanphuc98 and suddenly remembered about this 5 keys. I know, many countries including Vietnam do not teach you about these 5 things. This is an extremely serious shortcoming when training a driver.Hôm nay, tôi đọc về một tai nạn nhỏ trên blog của @xuanphuc98 và chợt nhớ về 5 chìa khoá này. Tôi biết, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam không có dạy bạn về 5 điều này. Đây là thiếu xót vô cùng nghiêm trọng khi đào tạo một lái xe.
With the rules (key) I will share below. Try to remember it, practice it every time you drive. You must actively practice these rules minimum continuously 2 months, gradually 5 principles will become your natural reflexes, it will help you much safer, very much. I do not guarantee that you will not get accidents when you practice the five principles, but it will help you to avoid 99% of the risks you may encounter. You can find these guidelines on the internet with the keyword "safe driving key AGKLM", but like all the other articles, I will interpret it my way.Với các quy tắc (chìa khoá) tôi sẽ chia sẻ dưới đây. Bạn hãy cố ghi nhớ nó, thực hành nó mỗi khi chạy xe. Bạn phải chủ động thực hành liên tục các quy tắc nàytối thiểu trong 2 tháng liên tục, dần dần 5 nguyên tắc này sẽ trở thành phản xạ tự nhiên của bạn, nó sẽ giúp bạn an toàn hơn rất, rất nhiều. Vì ý thức tham gia giao thông ở Việt Nam là rất tệ, tôi không đảm bảo bạn không bị tai nạn khi thực hành đầy đủ 5 nguyên tắc này, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh được tới 99% rủi ro bạn có thể gặp. Bạn có thể tìm kiếm những nguyên tắc này trên internet với từ khoá “safe key AGKLM”, nhưng cũng như các bài khác, tôi sẽ diễn giải nó theo cách của tôi.

4798077.png
Picture source

Contents of 5 keysNội dung 5 chía khoá
Rule 1: Aim (high in steering) it means you have to look far enough ahead of you, in line with your speed. This ensures that you anticipate hazards and have enough time to avoid them. I recommend looking forward 15 seconds. It is your speed follow seconds and multiplying by 15, this is distance you need to look ahead of your steering wheel.Nguyên tắc 1: A (Aim high in steering) nó có nghĩa là bạn phải nhìn về phía trước đủ xa, phù hợp với tốc độ của bạn. Điều này đảm bảo cho bạn thấy trước được các mối nguy hiểm và có đủ thời gian để tránh chúng. Tôi khuyên bạn nên nhìn về phía trước 15 giây. Lấy tốc độ tính bằng giây của bạn và nhân với 15, sẽ ra khoảng cách bạn cần nhìn về phía trước tay lái của bạn.
Rule 2: G (Get the big picture) It means keeping your car at the widest possible viewing angle. This will help you to see more, minimize blind spots, get a comprehensive view that will help you guess the hazards to avoid them.Nguyên tắc 2: G (Get the big picture) nó có nghĩa là giữ xe bạn ở vị trí có góc nhìn rộng nhất có thể. Điều này giúp cho bạn quan sát được nhiều hơn, giảm được tối đa điểm mù, có được góc nhìn tổng thể sẽ giúp bạn phán đoán được các mối nguy để tránh nó.
Rule 3: K (Keep your eyes moving) means you do not just stare at a spot, look ahead, look at both sides and behind. Not at to steer you have to do it, always pay attention to all four directions. Especially do not stare at the tail of the car or just look at a beautiful girl, this is extremely dangerous. Follow this principle helps you detect and predict situations in all four directions. For example, the car behind intend to pass you but you do not know and the consequences will be very bad.Nguyên tắc 3: K (Keep your eyes moving) tức là bạn đừng cứ nhìn chằm chằm vào 1 vị trí, hãy nhìn trước, nhìn 2 bên và phía sau nữa. Không phải lúc cua xe bạn mới làm thế đâu, lúc nào cũng phải chú ý cả 4 hướng. Nhất là đừng nhìn chằm chằm vào đuôi xe phía trước hoặc vừa đi vừa ngắm một cô gái xinh đẹp nào đó. Điều này vô cùng nguy hiểm. Điều này giúp bạn phát hiện và dự đoán các tình huống của cả 4 hướng. Ví dụ xe phía sau vượt bạn mà bạn lại không biết và bẻ lái thì hậu quả sẽ rất là tệ hại.
Rule 4: L (Leave yourself an out) means leaving yourself with a way out when bad situation arise. For example, you should not drive straight after someone else's vehicle, they suddenly to stop or to steer and you can not handle it. Should be away from the corner, the blind spot as far as possible, there are abnormal you still can handle. Should the vehicle ahead and the two side a safe distance so that when these vehicles suddenly to steer you can still handle. I recommend a distance of 3 seconds. This principle is paramount, you must absolutely adhere to.Nguyên tắc 4: L (Leave yourself an out) tức là chừa cho chính bạn 1 lối thoát khi có tình huống xảy ra. Ví dụ như bạn không nên lái ngay sau xe người khác, họ thắng đột ngột và bạn không kịp xử lý. Nên ở xa góc khuất, điểm mù càng xa càng tốt, có sự bất thường bạn vẫn kịp để xử lý. Nên cách xe phía trước và các bên 1 khoảng cách an toàn để khi các xe này đột ngột bẻ lái bạn vẫn có thể xử lý được. Tôi khuyên bạn nên có khoảng cách là 3 giây. Nguyên tắc này là tối quan trọng, bạn phải tuyệt đối tuân thủ.
Rule 5: Make sure they see you and you also see them. Do not pass if the fore who of you are not see you, do not run through blind spots too close (blind spots are the angle you can not see, obstructed, fall ..). You can click on the horn so that the traffic participants pay attention to you. Those in the blind spot area are guessing you are near. Think about it, if all of you see each other, it's hard to get accidents right? Accidents happen only when you do not see them or they do not see you or have deliberately or forgetfulness too.Nguyên tắc 5: M (Make sure they see you) tức là bạn phải chắc chắn người khác nhìn thấy bạn và bạn cũng thấy họ. Đừng vượt nếu người phía trước chưa biết bạn, đừng chạy qua điểm mù quá gần (điểm mù là góc bạn không thể nhìn thấy, bị vật cản, ngã rẽ ..). Bạn có thể bấm còi để những người tham gia giao thông chú ý đến bạn. Những người trong hẻm đoán được bạn đang ở gần. Bạn thử nghĩ xem, nếu tất cả đều nhìn thấy nhau, rất khó có thể có tai nạn đúng không? Tai nạn chỉ xảy ra khi bạn không nhìn thấy họ hoặc họ không nhìn thấy bạn hoặc có sự cố ý hoặc xự cẩu thả quá mức mà thôi.
Do you see these keys are great? I best like to be L and M principles, it helped me a lot. If you apply all these principles, you will see the marvelous of them.Bạn có thấy các nguyên tắc này là tuyệt vời không? Tôi thích nhất nguyên tắc L và M, nó đã giúp tôi rất nhiều. Nếu bạn áp dụng tất cả các nguyên tắc này, bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của nó.
Sort:  

đọc xong bài này chắc em sẽ không bị sao nữa ahihi

Hi vọng lắm luôn đó! khakha.
Không vô chơi xổ số của anh ah, sắp hết hạn rồi đó. Vòng này nhiều người chơi lắm lun đó! Vòng 01.04 đấy nha!

em vừa chơi xong ạ hehe

Good post

Dear @nec10
Thank you for stopping here.
How are you? Time along I did not visit your blog. I will try to take the time to do it.
Have a great day my dear!

I am fine, and you???
Don't worry cause any time

I'm too busy :(
Thank you for your understanding.
Keeping our interactions well my dear!

Okey bro

5 nguyên tắc này rất hữu ích anh ak! Hằng ngày em cũng phải đi 44 km cả đi ,cả về nữa, vì em ở xa nơi làm việc 22km.

Cảm ơn đã tới thăm tường của anh. :)
5 nguyên tắc này ở VN hình như không có dạy. Hơn 10 năm trước anh vô tình nghe về 5 nguyên tắc lái xe an toàn và anh đã tìm nó trên internet. Thời điểm đó cũng ko có bài nào về 5 nguyên tắc này được dịch sang tiếng Việt. Gần đây thì có nhưng chất lượng dịch lại quá tệ.
Hi vọng bạn áp dụng được chúng, nhất là 2 nguyên tắc cuối. Mình luôn kiểm tra các nguyên tắc khi đi đường, mới đầu không quen lắm nhưng sau này nó sẽ thành thói quen của bạn.
Lái xe an toàn nghe. :)

Vâng em cảm ơn anh hihi!
Em cũng chúc anh @haccolong

Lái xe an toàn ạ!

Bài đăng rất hay...cam on a da chia se

Cảm ơn @lastboss
Em lại tới thăm blog của anh. :) Hi vọng em sẽ lái xe an toàn hơn và đừng cố làm NINJA LEAD nhé! :)
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui :)

Ôi ngầu quá ạ

Hi @yyumi
Khakha ý bạn là về bức ảnh sao :)

Thank you for sharing with us safe tips while on the road and raise people's awareness. It is very important to all the people in our country to know this, because most of the people I encounter with are reckless driver and they don't even have a license to operate a vehicle.

Thank you for coming here @symonp
What you say is consciousness, and consciousness is formed from the past. If they value their life and the others, they will become better.
Have a nice day!

Cám ơn a đã chia sẻ nguyên tắc này rất hữu ích ạ

Rất vui vì bạn đã đọc nó.
Chúc lái xe luôn luôn an toàn nhé @tongha !

cảm ơn anh thông tin rất hay ạ

Cảm ơn đã dừng ở đây @toomatoo
Cuối tuần vui vẻ nhé! :)

Chúc mừng @haccolong, bạn đã nhận được một upvote từ "+ discordUsername +" gửi. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by haccolong from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67402.68
ETH 3481.04
USDT 1.00
SBD 2.65